Principalele caracteristici ale actiunilor S.C. Concefa S.A
Simbol de piata : COFI
Categoria valorilor mobiliare : actiuni ordinare
Forma si clasa valorilor mobiliare : actiuni nominative, emise sub forma dematerializata, evidenta acestora fiind tinuta de catre S.C. Depozitarul Central S.A., societate cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Carol I nr.34-36 , Cladirea IBC Modern , etajele 3, 8 si 9, Sector 2, telefon 021/408.58.00, fax 021/408.59.13, Cod Unic de Inregistrare RO 9638020, numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/5890/1997.
Moneda in care au fost emise : RON
Legislatia in temeiul careia au fost emise valorile mobiliare : Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Piata pe care se tranzactioneaza : Piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucure┼čti, Sectorul Titluri de Capital , Categoria I Actiuni
Capital social : 63.004.125,50 lei
Numarul actiunilor emise : 630.041.255
Valoare nominala a unei actiuni : 0,1000 lei
Total drepturi de vot : 630.041.255  

In urma incheierii 130/CC,pronuntata in data de 14.03.2012 de catre Tribunalul Sibiu,in dosarul nr.1468/85/2012 prin care la cererea SC CONCEFA SA s-a deschis procedura generala a insolventei, Bursa de Valori Bucuresti a procedat la suspendarea de la tranzactionare a actiunilor societatii.

Adunarea Generala a Actionarilor 27/28 iulie 2017

Hotararea AGA 28.07.2017

Hotararea AGOA 28 07 2017 (download)

Documente supuse dezbaterii

Situatii Financiare consolidate la 31.12.2016 (download)

Convocator (download)

 Formulare AGOA

Buletin de vot AGOA 27.07.2017 (download)

Buletin de vot AGOA 28.07.2017 (download)

Formular de vot prin corespondenta 27/28.07.2017 (download)

Procura speciala AGOA 27/28.07.2017 (download)

Proiect de hotarari AGOA 27.07.2017 (download)

Proiect de hotarari AGOA 28.07.2017 (download)

Procedura de organizare si desfasurare a AGA

 

 Adunarea Generala a Actionarilor 26/27 aprilie 2017

Convocator (download)

Formulare AGA

Buletin de vot AGOA 26.04.2017 (download)

Buletin de vot AGOA 27.04.2017 (download)

Formular de vot prin corespondenta 26/27.04.2016 (download)

Procura speciala AGOA 26/27.04.2017 (download)

Proiect de hotarari AGOA 26.04.2017 (download)

Proiect de hotarari AGOA 27.04.2017 (download)

Formulare AGEA

Buletin de vot AGEA 26.04.2017 (download)

Buletin de vot AGEA 27.04.2017 (download)

Formular de vot prin corespondenta AGEA 26/27.04.2016 (download)

Procura speciala AGEA 26/27.04.2017 (download)

 Adunarea Generala a Actionarilor 27/28 iunie 2016

Convocator (download)

Hotararea AGOA 27 iunie 2016 (download)

Formulare AGA

 Buletin de vot AGOA 27.06.2016 (download)

Buletin de vot AGOA 28.06.2016 (download)

Formular de vot prin corespondenta AGOA 27/28.06.2016 (download)

Procura speciala AGOA 27/28.062016 (download)

Proiect de hotarari AGOA 27.06.2016 (download)

Proiect de hotarari AGOA 28.06.2016 (download)

Adunarea Generala a Actionarilor 26/27 aprilie 2016

Convocator (download)

Hotararea AGOA 26 aprile 2016 (download)

Formulare AGA

Buletin de vot AGOA 26.04.2016 (download)

Buletin de vot AGOA 27.04.2016 (download)

Formular de vot prin corespondenta AGOA 26/27.04.2016 (download)

Procura speciala AGOA 26/27.04.2016 (download)

Proiect de hotarari AGOA 26.04.2016 (download)

Proiect de hotarari AGOA 27.04.2016 (download)

Adunarea Generala a Actionarilor 26/27 octombrie 2015

Convocator (download)

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare 26.10.2015 (download)

Formulare AGA

Buletin de vot AGEA 26.10.2015 (download)

Buletin de vot AGEA 27.10.2015 (download)

Formular de vot prin corespondenta AGEA 26/27.10.2015 (download)

Procura speciala AGEA 26/27.10.2015 (download)

Proiect de hotarari AGEA 26.10.2015 (download)

Proiect de hotarari AGEA 27.10.2015 (download)

Adunarea Generala a Actionarilor 26/29 iunie 2015

Convocator (download)

Hotarare AGOA 26.iunie.2015 (download)

Formulare AGA

Buletin de vot AGOA 26.06.2015 (download)

Buletin de vot AGOA 29.06.2015 (download)

Formular de vot prin corespondenta AGOA 26/29 iunie 2015 (download)

Procura speciala AGOA 26/29 iunie 2015 (download)

Proiect de hotarari AGOA 26.06.2015 (download)

Proiect de hotarari AGOA 29.06.2015 (download)

Documente supuse dezbaterii

Situatii financiare consolidate la 31.12.2014 (download)

 

Adunarea Generala a Actionarilor 28/29 aprilie 2015

Hotararea AGOA din 28 aprilie 2015 (download)

Convocator (download)

Formulare AGA

Buletin de vot AGOA 28.04.2015 (download)

Buletin de vot AGOA 29.04.2015 (download)

Formular de vot prin corespondenta AGOA 28/29 aprilie 2015 (download)

Procura speciala AGOA 28/29 aprilie 2015 (download)

Proiect de hotarari AGOA 28.04.2015 (download)

Proiect de hotarari AGOA 29.04.2015 (download)

Documente supuse dezbaterii

Situatii financiare neconsolidate la 31.12.2014 (download)


 

 Adunarea Generala a Actionarilor - 26/27 iunie 2014

Hotararea AGOA 26.06.2014 (download)

Convocator (download)

Documente supuse dezbaterii

Situatii financiare consolidate la 31.12.2013 (download)

Formulare AGA

Buletin de vot AGOA 26.06.2014 (download)

Buletin de vot AGOA 27.06.2014 (download)

Formular de vot prin corespondenta AGA Ordinara 26/27 iunie 2014 (download)

Procura speciala AGA Ordinara 26/27 iunie 2014 (download)

Proiect de hotarari AGA Ordinara 26.06.2014 (download)

Proiect de hotarari AGA Ordinara 27.06.2014 (download)

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - 28/29 aprilie 2014

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28 aprile 2014 (download)

Convocator (download)

Documente supuse dezbaterii

Situatii financiare neconsolidate (varianta 17 aprilie 2014) completate conform solicitarilor ASF (download) 

Formulare AGA

Buletin de vot AGOA 28.04.2014 RO (download)

Buletin de vot AGOA 29.04.2014 RO (download)

Formular de vot prin corespondenta AGA Ordinara  28(29).04.2014 (download)

Procura speciala AGA Ordinara 28(29).04.2014 (download)

Proiect hotarari AGA Ordinara 28.04.2014 (download)

Proiect hotarari AGA Ordinara 29.04.2014 (download)

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - 23/24 ianuarie 2014

Convocator (download)

 

Formulare AGA:

Buletin de vot AGA Ordinara 23.01.2014 (download)

Buletin de vot AGA Ordinara 24.01.2014 (download)

Formular de vot prin corespondenta AGA Ordinara  23(24).01.2014 (download)

Procura speciala AGA Ordinara 23(24).01.2014 (download)

Proiect hotarari AGA Ordinara 23.01.2014 (download)

Proiect hotarari AGA Ordinara 24.01.2014 (download)

 

AGA Ordinara si Extraordinara - 27/28 august 2013

Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare din 27.08.2013 (download)

Raport curent privind COMPLETARE AGEA 27(28).08.2013 (download)

Solicitare actionar privind completarea ordinii de zi a AGEA din 27(28).08.2013 (download)

Convocator (download)

 

a) Documente supuse dezbaterii

 Situatii financiare consolidate la 31.12.2012 (download)

 

b) Formulare AGA: 

Buletin de vot AGA Ordinara 27.08.2013 (download)

Buletin de vot AGA Ordinara 28.08.2013 (download)

Buletin de vot AGA Extraordinara 27.08.2013 updated (download)

Buletin de vot AGA Extraordinara 28.08.2013 updated (download)

Formular de vot prin corespondenta AGA Ordinara  27(28).08.2013 (download)

Formular de vot prin corespondenta  AGA Extraordinara 27(28).08.2013 updated (download)

Procura speciala AGA Ordinara 27(28).08.2013 (download)

Procura speciala AGA Extraordinara 27(28).08.2013 updated (download)

Proiect hotarari AGA Ordinara 27.08.2013 updated (download)

Proiect hotarari AGA Ordinara 28.08.2013 updated (download)

Proiect hotarari AGA Extraordinara 27.08.2013 updated (download)

Proiect hotarari AGA Extraordinara 28.08.2013 updated (download)

 

 

 

Adunarea Generala a Actionarilor- 26/29 aprilie 2013 

Raport curent Hotarar AGA Ordinara si Extraordinara 26.04.2013 (download)

 

Documente supuse dezbaterii (varianta 22.04.2013)

 

Situatii financiare neconsolidate (varianta 22.04.2013-situatii financiare compeltate conform solicitarilor CNVM) download

 

Convocator (download)

Formulare AGA:

Buletin de vot AGEA 26.04(download)

Buletin de vot AGEA 29.04(download)

Buletin de vot AGOA 26.04(download)

Buletin de vot AGOA 29.04(download)

Formular de vot prin corespondenta AGEA (download)

Formular de vot prin corespondenta AGOA (download)

Procura speciala AGEA (download) 

Procura speciala AGOA (download) 

Proiect hotarari AGEA 26.04(download) 

Proiect hotarari AGEA 29.04 (download) 

Proiect hotarari AGOA 26.04 (download) 

Proiect hotarari AGOA 29.04 (download)

Documente supuse dezbaterii:

Bilant IFRS Concefa (download)

CPP IFRS Concefa (download)

Capitaluri proprii (download)

Fluxul de numerar (download) 

Note explicative (download)

Raport auditor comentarii (download)

Raport auditor opinie IFRS (download)

Raportul Adiministratorului Special 31.12.2012 (download)

BVC 2013 (download)

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor- 23/24 iulie 2012 

Convocator (download)

Bilant consolidat grup Concefa (download)

Raport de audit consolidat 2011 (download) 

Raport consolidat al Adimnistratorului Special (download)

Buletin de vot (download)

Formular de vot prin corespondenta (download)

Procura speciala (download) 

Proiect de hotarari 23.07.2012 (download)

Proiect de hotarari 23.07.2012 (download)

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor- 26/27 aprilie 2012

Convocator (download)

Buletin de vot (download)

Formular de vot prin corespondenta (download)

Procura speciala (download)

Proiect hotarari 26 aprilie (download)

Proiect hotarari 27 aprilie (download)

Hotarari AGA (download)

Documente supuse dezbaterii:

Raport al Consiliului de Administratie, aferent activitatii financiare pe 2011 (download)

Bilant anual 2011 (download)

Note explicative (download)

Situatia capitalurilor proprii (download)

Flux numerar (download)

BVC 2012 (download)

Raport audit 2011 (download)

Comentarii asupra situatiilor financiare (download)

Candidatii propusi pentru functia de administratori speciali (download)

Hotarari  (download)

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor- 05/06 ianuarie 2012

Convocator (download)

Buletin de vot AGEA (download)

Buletin de vot AGOA (download)

Formular de vot prin corespondenta AGOA (download)

Formular de vot prin corespondenta AGEA (download)

Procura speciala AGEA (download)

Procura speciala AGOA (download)

Proiect hotarari AGEA 5 ianuarie (download)

Proiect hotarari AGOA 5 ianuarie(download)

Proiect hotarari AGEA 6 ianuarie (download)

Proiect hotarari AGOA 6 ianuarie (download)

Hotarari AGEA si AGOA 5 ianuarie (download)

Candidati pentru pozitia membru CA:

Horatiu Cercel (download)

 

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor- 29/30 august 2011

Convocator (download)

Procura AGOA

Procura AGEA

Formular de vot prin corespondenta AGOA

Formular de vot prin corespondenta AGEA

Proiect de hotarari AGOA 29 august 2011

Proiect de hotarari AGOA 30 august 2011

Proiect de hotarari AGEA 29 august 2011

Proiect de hotarari AGEA 30 august 2011

Buletin de vot AGOA

Buletin de vot AGEA

Hotarari AGEA si AGOA- 29 august 2011


Documente supuse dezbaterii si aprobarii:

Bilant consolidat 2010

Raport consolidat al CA

Raport consolidat al auditului

 

 

Adunarea Generala a Actionarilor- 27/ 28 aprilie 2011

Convocator (download)

Procura speciala (download)

Formular de vot prin corespondenta (download)

Proiect hotarari AGOA 27 aprilie 2011(download)

Proiect hotarari AGOA 28 aprilie 2011(download)

Completare punct pe ordinea de zi (download)

Hotarare AGOA

 

Documente supuse dezbaterii si aprobarii:

Balanta dec.2010 (download)

Bilant 2010 (download)

BVC (download)

Plan de investitii (download)

Raport CA (download)

Raportul auditorilor

Lista candidatilor propusi pentru componenta CA:

COFI(BVB): detalii
brosura

Brosura de gruppdfIcon    Download Pdf

Newsletter

Adresa dumneavoastra ramane confidentala

© 2008 Concefa SA. Toate drepturile rezervate
Termeni si conditii | Sitemap     Design by iDesign